13aW ramach konkursu na realizację zadania publicznego ,,Poprawa bazy sportowej na Dolnym Śląsku” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zrealizowano w 2008 r. projekt pn.: „Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Podgórzyn: etap I - remont szatni na boisku sportowym w Podgórzynie”.
Całkowita wartość projektu: 48 016,87 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 20 000,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 28 016,87 zł

Celem wnioskowanego zadania była poprawa bazy sportowej na terenie gminy Podgórzyn, poprzez stworzenie właściwych warunków użytkowo-sanitarnych budynku zlokalizowanego na terenie boiska sportowego w Podgórzynie.
Zakres robót obejmował:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty ciesielskie (wzmocnienie konstrukcji dachu, wykonanie podsufitki wraz okładziną z płyt gipsowo-kartonowych i ociepleniem wełną mineralną),
- roboty tynkarskie zewnętrzne i wewnętrzne,
- roboty posadzkowe i okładziny wewnętrzne,
- roboty malarskie.