14aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruv Mlyn zrealizowała w latach 2008-2009 projekt w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej dotyczący wspólnego wydania materiałów promocyjnych w czterech wersjach językowych: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim.
Całkowita wartość projektu dla Gminy Podgórzyn: 24 929,15 €,
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85%:    21 189,77 €,
Wkład własny gminy – 15%: 3 739,38 €.

W ramach projektu został wydany po stronie czeskiej folder reklamujący walory obu gmin, a po stronie polskiej mapa turystyczna wydrukowana na papierze ekologicznym w nakładzie 10 tysięcy sztuk oraz postała pamiątkowa tablica informacyjna z mapą turystyczną obejmującą obszar obu gmin.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.