15aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruv Mlyn zrealizowała w 2007 roku mikroprojekt pn. „Biesiadowanie bez granic. Polsko-czeski festyn dożynkowy” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy – Polska w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa.
Całkowita wartość projektu: 28 500,82 zł,
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 75%:    21 375,62 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 10%: 2 850,08 zł
Wkład własny gminy – 15%: 4 275,12 zł

Realizacja projektu miała na celu wzajemną integrację mieszkańców Gminy Podgórzyn i Miasta Spindleruv Mlyn. W ramach projektu wydano wspólną ulotkę promującą oba regiony i wyroby regionalne. Ulotka wydana została w trzech wersjach językowych: polskiej, czeskiej i niemieckiej. Równocześnie wykonano tablicę miast Partnerskich, która została umiejscowiona na terenie Gminy Podgórzyn. Punktem kulminacyjnym projektu było przeprowadzenie imprezy dożynkowej pn. ,,Biesiadowanie bez granic – Polsko – Czeski festyn dożynkowy” w miejscowości Podgórzyn. W imprezie uczestniczyła delegacja władz i mieszkańców reprezentujących Miasto Spindleruv Mlyn, goście z ramienia Gminy Podgórzyn oraz mieszkańcy i turyści przebywający na terenie Gminy Podgórzyn. W ramach imprezy przygotowano prezentacje sołectw, specjalne stoisko z produktami lokalnymi, konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy i najładniejszą prezentację stołu, liczne konkursy dla dzieci, pokazy strażackie jednostek z obu stron pogranicza, polsko-czeski mecz sparingowy z udziałem zawodników z terenu Gminy i Miasta Spindleruv Mlyn, występ czeskiej orkiestry dętej. Imprezę poprzedziły wspólne ustalenia pomiędzy stronami projektu podczas spotkań na terenie Gminy Podgórzyn i Miasta Spindleruv Mlyn, w których udział wzięli przedstawiciele Gminy i miasta partnerskiego.