16aGmina Podgórzyn zrealizowała w roku 2008 wniosek pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów przy Wodospadzie Podgórnej w Przesiece – etap I” w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu: 68 564,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UMWD: 25 000,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 43 564,00 zł

Projekt obejmował stworzenie następujących elementów zagospodarowania terenu:
- na długości trasy prowadzącej od drogi ul. Droga do Wodospadu do Wodospadu Podgórnej ustawiono ławki i kosze na śmieci;
- przy wodospadzie ustawiono ławostoły;
- ustawiono tablice informacyjne wraz z mapami turystycznymi;
- obudowano most;
- wzdłuż drogi ustawiono barierki zabezpieczające.