0aEuropejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Gminy w Podgórzynie
Instytucja Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 loga

Gmina Podgórzyn realizowała projekt pn.”Odpocznij z Duchem Gór w Przesiece – stworzenie miejsca odpoczynku i nowej atrakcji turystycznej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu było stworzenie miejsca odpoczynku i nowej atrakcji turystycznej w celu udostępnienia mieszkańcom wsi i lokalnej społeczności oraz turystom infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej.
Operacja objęła wykonanie ścieżek, utwardzenie placu, wykonanie turystycznej tablicy informacyjnej, ławek żeliwno – drewnianych oraz kamiennego „tronu Ducha Gór”.
Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Rada Odnowy Przesieki”. 

Dzięki realizacji zadania powstał obiekt charakterystyczny dla miejscowości, stanowiący miejsce odpoczynku, wspólnych spotkań i życia społecznego, co wpłynie na wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej. Ponadto stworzenie miejsca odpoczynku i nowej atrakcji turystycznej przy szlaku turystycznym zwiększy atrakcyjność miejscowości dla turystów, którzy będą mogli oprócz odpoczynku w miejscach do tego przeznaczonych, uzyskać informacje o historii miejscowości, innych atrakcjach w pobliżu, tym  jak do nich dotrzeć, jak również zrobić zdjęcia z nowo powstałą atrakcją turystyczną - kamiennym "tronem Ducha Gór". Zagospodarowanie tego punktu wpłynęło pozytywnie na estetykę i atrakcyjność miejscowości. - ulotka