Od 01.09.2021r. rusza nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021

W ramach programu odbędzie się:

  1. Szkoła Seniora - dla liderów seniorów. 3 warsztaty wspierające seniorów-liderów.
  2. Kawiarenki cyfrowe dla seniorów – zakup i zbiórka sprzętu komputerowego.
  3. Cyfrowe Rady Seniorów-dla członków rad seniorów-2 szkolenia
  4. Promocja cyfrowego włączenia seniorów oraz "Kawiarenek cyfrowych dla seniorów".
  5. Cyfrownik seniora.

Program trwa do 31.12.2021r.

Więcej informacji wkrótce.