Ogłoszono nowe nabory do 2 grantów:

 • 7/2019/G - Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
  Pula środków 300.00 zł, minimum 7 grantów, maksimum po 42.857,15 zł/1 grant.
 • 8/2019/G-  Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór.
  Pula środków 300.000 zł, minimum 6 grantów, maksimum po 50.000 zł/1 grant.

Ponadto zostały ogłoszone nabory uzupełniające do 3 grantów;

 • 4/2019 Włączenie społeczne poprzez realizacje Festiwalu Ducha Gór.
  Pula środków 180.000 zł, minimum 6 grantów, maksimum po 30.000 zł/1 grant.
 • 5/2019 Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
  Pula środków 80.000 zł, minimum 4 granty, maksimum po 20.000 zł/1 grant.
 • 6/2019 Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego.
  Pula środków 140.000 zł, minimum 7 grantów, maksimum po 20.000 zł/1 grant.

Ważne informacje:

 1. Organizacja pozarządowa nie może prowadzić działalności gospodarczej lub posiadać oddział, jednostkę, która nie prowadzi dz. gospodarczej, wnioskująca o grant.
 2. Imprezy, wydarzenia - tylko nowe, niemożliwe jest dofinansowanie istniejących już wydarzeń.

Szczegóły w ogłoszeniach.
Link do ogłoszeń: www.duchgor.org

Plakat do pobrania pdf [1.87 MB], jpg [337.67 KB]