Postępuj mądrze logo  Rola Rolnika by wypadku inikał    Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz  Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

krusRolnictwo należy do jednego z najniebezpieczniejszych zawodów. Każdego roku w Polsce notowanych jest tysiące wypadków. Stosowanie się do zasad BHP, a nie tylko ich poznanie, pozwala zmniejszyć ryzyko zagrożeń w gospodarstwie rolnym. Pomimo ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, praca w rolnictwie pozostaje nadal zaliczana do tych o najwyższym udziale wypadków. Wiele można by uniknąć, gdyby zawsze na poważnie traktowane były zasady bezpieczeństwa.

Kilka rad BHP

 • Podkreślaj głośno i sam stosuj się do tego, że bezpieczeństwo jest dla Ciebie ważne.
 • Przewiduj, co może się stać na poszczególnych miejscach pracy i zapobiegaj temu.
 • Regularnie serwisuj i sprawdzaj sprzęt używany w gospodarstwie, dzięki czemu możesz wyeliminować usterki.
 • Stopniuj trudności zadań poświęcanych Twoim współpracownikom. Daj czas na naukę.
 • Nie buduj atmosfery pośpiechu w sytuacjach, gdy może to doprowadzić do wypadku.
 • Pod żadnym pozorem nie pozwalaj na pracę pod wpływem alkoholu.
 • Sprawdź, czy i gdzie masz apteczkę w gospodarstwie.
 • Sprawdź gaśnice, kup lub wymień, jeśli to konieczne.
 • Nie noś luźnych ubrań i biżuterii, spinaj włosy, noś okulary ochronne.
 • Miej naładowany telefon w pobliżu, dzięki temu możesz szybko zareagować.
 • Zachowaj ostrożność przy obsłudze zwierząt.

Zasada 5S jako klucz do ograniczenia liczby wypadków w gospodarstwie rolnym. Celem wspomnianej zasady jest między innymi zwiększenie bezpieczeństwa, ale i efektywności pracy, która powinna rozpoczynać się od przeglądu miejsca pracy i wskazania, które przedmioty są potrzebne, a które są zbędne. Wszystko, co jest nieużywane, usuwamy, co pozwala nam zachować czystość i porządek. Każde z używanych narzędzi powinno mieć swoje miejsce i być na nie odłożone po zakończeniu pracy. Dbajmy o utrzymanie porządku i próbujmy zawsze stosować się do tych zasad.

Etapy zasady 5S

Pierwszy etap to wstępna segregacja i ustanowienie odpowiedniego porządku. Zasada 5S pozwala na odnalezienie zbędnych materiałów i przyrządów, nieużywanych narzędzi czy przestarzałych instrukcji, z których się od dawna nie korzysta. Segregacja umożliwia utrzymanie stanowiska pracy w czystości i porządku, pozostawiając na nim jedynie te przedmioty, które realnie są wykorzystywane.

Drugim elementem, z którego składa się zasada 5S jest systematyka. Dotyczy ona wszystkich przedmiotów, które pozostały na stanowisku pracy, po jego wcześniejszym uporządkowaniu. Główne założenia tego etapu dotyczą sposobu składowania oraz wyboru konkretnego i stałego miejsca dla poszczególnych rzeczy. Niezwykle ważne jest także ich odpowiednie oznaczenie - tak, aby w razie potrzeby były łatwo i szybko dostępne. Rolnik po tym etapie 5S powinien wiedzieć, gdzie szukać konkretnych przedmiotów. Celem tego etapu prac jest pozostawienie uporządkowanego i zadbanego miejsca pracy.

Sprzątanie to nieodłączna część zasady 5S. Eliminacja wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, zabrudzeń czy nawet kurzu pozwoli, aby objęte tą zasadą stanowiska pracy i narzędzia imponowały porządkiem. Nieodłączne ku temu jest zatem stałe i regularne czyszczenie sprzętów rolniczych i stanowisk pracy. Przy okazji sprzątania urządzeń warto także sprawdzać, czy są one sprawne i nie wymagają żadnych napraw bądź renowacji.

Standaryzacja dotyczy zarówno wyglądu miejsca pracy, jak i stworzenia wszelkiego rodzaju instrukcji i schematów, harmonogramów dotyczących sprzątania, stworzenia list kontrolnych czy chociażby zdjęć stanu wyjściowego. Dobrym pomysłem jest także zamontowanie tablic przypominających o stosowaniu określonych zasad.
Samodyscyplina to ostatnia kwestia, o której mówi zasada 5S. Dotyczy ona głównie przestrzegania i wspierania wszystkich stworzonych wcześniej zasad i norm.

Podsumowując, zasada 5S pozwala na stabilny rozwój gospodarstwa rolnego. Wpływa na podniesienie jego bezpieczeństwa, a co za tym idzie redukcję nieszczęśliwych wypadków.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy Inspektor
PT KRUS w Jeleniej Górze
Źródło: Pięć kroków 5S dla lepszych warunków pracy | LeanCenter.pl
www.krus.gov.pl