sportZapraszamy kluby sportowe do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Podgórzyn w 2023 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Podgórzyn w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Podgórzyn i na jej terenie.

W 2023r. ze środków publicznych na realizację zadania przeznacza się kwotę 150 000zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2023r. do godz. 14.30.

Szczegóły, ogłoszenie oraz formularze dostępne są na stronie podgorzyn.bip.net.pl.