KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu Oddział w Podgórzynie informuje, że uchwałą nr LXIV/611/2022, Rada Gminy Podgórzyn ustaliła wysokość dopłat do wody i ścieków dla odbiorców z tereny gminy Podgórzyn. Jednocześnie decyzją nr WR.RZT.70.26.2020.PK z dnia 30.11.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło ceny taryfowe za wodę i ścieki w Podgórzynie.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 24e ust. 3 i art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.J. Dz. U. z 2019r. poz. 1437), informujemy,
że na terenie Gminy Podgórzyn w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. będą obowiązywać następujące ceny taryfowe za wodę i ścieki:

Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe - 10,44 zł/m³ (netto) = 11,28 zł (brutto)
 2. Grupa 2 – komunalne osoby prawne - 10,44 zł/m³ (netto) = 11,28 zł (brutto)
 3. Grupa 3 – pozostali odbiorcy - 10,44 zł/m³ (netto) = 11,28 zł (brutto)

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:

 1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe - 14,10 zł/m³ (netto) = 15,23 zł (brutto)
 2. Grupa 2 – komunalne osoby prawne - 14,10 zł/m³ (netto) = 15,23 zł (brutto)
 3. Grupa 3 – pozostali odbiorcy - 14,10 zł/m³ (netto) = 15,23 zł (brutto)

Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr LXIV/611/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu zostały ustalone obowiązujące od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. dopłaty:

Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe - 1,39 zł/m³(netto) = 1,50 zł/m3 (brutto) nie więcej niż do 3 m3 wody na 1 mieszkańca na 1 miesiąc
 2. Grupa 2 – komunalne osoby prawne - 0 zł/m³
 3. Grupa 3 – pozostali odbiorcy - 0 zł/m³

Dopłata za odprowadzanie ścieków dla :

 1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe – 1,39 zł/m³ (netto) = 1,50 zł/m3 (brutto) nie więcej niż do 3 m3 ścieków na 1 mieszkańca na 1 miesiąc
 2. Grupa 2 – komunalne osoby prawne - 0 zł/m³
 3. Grupa 3 – pozostali odbiorcy - 0 zł/m³

W związku z powyższym cena po dopłacie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. wynosi:
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

 1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe 9,05 zł/m3 (netto do 3m3/os/m-c) – 9,78 zł/m3 (brutto) Powyżej 3 m3/os/m-c – 10,44 zł/m3 (netto) - 11.28 zł/m3 (brutto)
 2. Grupa 2 – komunalne osoby prawne – 10,44 zł/m3 (netto) – 11,28 zł/m3 (brutto)
 3. Grupa 3 – pozostali odbiorcy - 10,44 zł/m3 (netto) – 11,28 zł/m3 (brutto)

Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe 12,71 zł/m3 (netto do 3 m3/os/m-c) – 13,73 zł/m3 (brutto) Powyżej 3 m3/os/m-c – 14,10 zł/m3 (netto) - 15,23 zł/m3 (brutto)
 2. Grupa 2 – komunalne osoby prawne – 14,10 zł/m3 (netto) – 15,23 zł/ m3 (brutto)
 3. Grupa 3 – pozostali odbiorcy – 14,10 zł/m3 (netto) – 15,23 zł/ m3 (brutto)

Dokument do pobrania pdf [198.26 KB],