INFORMACJA

Urząd Gminy w Podgórzynie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

  • uczniowie szkół do 15 września 2022,
  • uczniowie wyznaczonych kolegiów do 15 października

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów – tj.600 zł netto na osobę w rodzinie.

Uwaga: druk wniosku można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Podgórzyn www.podgorzyn.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska 14 w pokoju nr 13.

pdf Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej.
pdf Zał. 1 - Zaświadczenie ze szkoły.
pdf Zał. 2 - Oświadczenie o pomocy GOPS.
pdf Zał. 3 - Oświadczenie - dodatek mieszkaniowy.
pdf Zał. 4 - Oświadczenie - Urząd Pracy.
pdf Zał. 5 - Pouczenie.