WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU!
Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wejdź na stronę:  www.ceeb.gov.pl i złóż deklarację on-line!

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r.
    30 czerwca 2022 r.
  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r.
    14 dni od dnia uruchomienia

Deklarację można również złożyć w formie papierowej - wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta.

Dodatkowe informacje, wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest realizowana w ramach projektu "Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)"

Komunikat do pobrania pdf [302.67 KB], pdf [652.85 KB]