Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie mogą załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu 75 7548103 lub 75 7548138
 2. osobiście w biurze Ewidencja ludności i USC

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o nadanie nr PESEL:
  1. w języku polsko-ukraińskim lub
  2. w języku polsko-rosyjskim.
 2. Do wniosku dołącz aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych.
 3. Podczas składania wniosku okaż dokument stwierdzający tożsamość:
  1. dokument podróży,
  2. Kartę Polaka,
  3. inny dokument ze zdjęciem,
  4. dokument potwierdzający urodzenie w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

 1. działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 2. adres e-mail, z którego korzystasz.

Opłaty
Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.

WAŻNE:
WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE
OD OSOBY POWYŻEJ 12-GO ROKU ŻYCIA POBIERANE SĄ ODCISKI PALCÓW


Надання номера PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні

Громадяни України, які звертаються за наданням номеру PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні, можуть вирішити питання лише після попереднього запису:

 1.  за телефоном 75 7548103 lub 75 7548138
 2. особисто в Центрах обслуговування резидентів

Крок за кроком

 1. Заповніть заявку на номер PESEL:
  1. польсько-українською або
  2. польсько-рос.
 2. До заявки додайте актуальну кольорову фотографію розміром 35 × 45 мм, виготовлену на фотопапері, не раніше ніж за 6 місяців до дати подання заявки та відповідає вимогам, зазначеним у ст. 29 Закону про посвідчення особи.
 3. Під час подачі заяви пред'явіть документ, що підтверджує вашу особу:
  1. проїзний документ,
  2. Карта поляка,
  3. інший документ із фотографією,
  4. свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 18 років.

Щоб отримати надійний профіль, ви повинні мати:

 1. справний мобільний телефон з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого ви є,
 2. адреса електронної пошти, яку ви використовуєте.

Звинувачення
Плата за присвоєння номера PESEL не стягується.

ВАЖЛИВО:
ЗАЯВКУ ПОДАВАТИ ОСОБИ
Відбитки пальців беруть у людини старше 12 років


Wniosek do pobrania, język ukraiński./Додаток для скачування, укр. pdf [575.21 KB],
Wniosek do pobrania, język rosyjski./Додаток для скачування, російська мова. pdf [109.4 KB],
Ulotka informacyjna./Інформаційний буклет. pdf [197.52 KB],