NGO KonkursZapraszamy do składania składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Podgórzyn w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konkurs ma na celu działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia lub sprzętu.

W 2021r. ze środków publicznych na realizację zadania przeznacza się kwotę 5 000zł (pięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021r. do godz. 15.30.

Szczegóły, ogłoszenie oraz formularze dostępne są na stronie podgorzyn.bip.net.pl.