W związku z budową ronda, nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej, Żołnierskiej i Pułaskiego. Zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie, na którym rozpoczną się prace, zaś ruch samochodowy zostanie puszczony specjalnymi objazdami.

Droga z Piechowic w kierunku Jeleniej Góry będzie drogą z pierwszeństwem i zostanie oznaczona znakiem D1. Dotychczas na skrzyżowaniu pierwszeństwo miały pojazdy jadące ul. Żołnierską (od strony Podgórzyna górnego) i skręcające w prawo w ul. Stawy Podgórzyńskie (w stronę Jeleniej Góry). Teraz kierowcy jadący od strony Podgórzyna górnego będą musieli ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierowcom jadącym zarówno z lewej (od Piechowic) jak i prawej (od Jeleniej Góry) strony. Projekt zakłada również zorganizowanie bezpiecznego wjazdu na teren Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie.

Nowa organizacja ruchu ma zostać wprowadzona w drugiej połowie marca i obowiązywać do zakończenia budowy ronda, a więc do połowy 2021 roku.

Oprócz ronda, o które do dłuższego czasu prosili mieszkańcy, w ramach inwestycji powstanie także ciąg pieszo-rowerowy - poprowadzony całkowicie poza drogą, zatoczki autobusowe, przystanek, a także przejście dla pieszych. Inwestycja ma znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa uczniów, którzy docierają do szkoły pieszo lub autobusem. Pieniądze na budowę ronda pochodzą z różnych źródeł: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkładu gminy Podgórzyn, która przeznaczyła na ten cel 500 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji to 2 454 000 zł.

Wykonawcą robót jest firma Plast-Term z Podgórzyna.