Pragniemy poinformować mieszkańców Gminy Podgórzyn o przeprowadzonej akcji usuwanie dzikich wysypisk.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia, co i w jakiej ilości zostało posprzątane z terenu naszej gminy. Oczywiście jest to “kropla w morzu“. Na bieżąco będą Państwo informowani o takich akcjach w celu podniesienia świadomości o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami tzn., że koszty poniesione na usuwanie dzikich wysypisk są jednym z elementów, które mają znaczący wpływ na wysokość stawki wywozu odpadów komunalnych.

Im więcej będzie dzikich wysypisk śmieci, tym większe mogą być opłaty za ich odbiór! Jeden zaoszczędzi, wszyscy płacą a cierpi środowisko i wizerunek naszej Gminy!
REAGUJMY!