500Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + można składać od:

  • 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną - wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i empatia
  • 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną – można przyjść osobiście złożyć  wniosek w GOPS w Podgórzynie bądź można wysłać dokumenty przez Pocztę Polską.
TERMINY WYPŁAT 500 PLUS 2021
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN WYPŁATY
do 30 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021
od 1 maja do 31 maja 2021  do 31 lipca 2021
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 do 31 sierpnia 2021
od 1 lipca do 31 lipca 2021 do 30 września 2021
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 do 31 października 2021


Komu przysługuje świadczenie 500 plus?

Przypomnijmy, świadczenie wychowawcze można otrzymać na dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. O świadczenie wychowawcze 500 + mogą wystąpić i mogą pobierać:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka,
  • opiekun prawny dziecka,
  • dyrektor domu pomocy społecznej.

Jest jednak kilka sytuacji, gdy świadczenie 500 + nie przysługuje małoletniemu. To między innymi sytuacje, gdy:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko ma ustalone prawo świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • dziecku przysługuję świadczenie o podobnym charakterze za granicą.

Informator Rodzina 500+ do pobrania pdf [156.08 KB],
Broszura Rodzina 500+ do pobrania pdf [179.11 KB],