Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przekazało do wglądu Inwentaryzację Stanu Lasu dla gruntów z terenu Gminy Podgórzyn na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r., m.in. właścicieli lasów osób fizycznych. Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w referacie Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Podgórzyn (pok. nr 11).

W celu przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo wgląd do w/w inwentaryzacji odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu tj.

Sylwia Nowak Tel. 75-75-48-130 lub 602 611 343.

Pismo do pobrania pdf [405.13 KB]