Szanowni Państwo,

w celu przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz biorąc pod uwagę wspólne bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Podgórzyn do niezbędnego minimum, a jeśli to możliwe, o załatwianie spraw przez telefon, e-pocztę lub platformę ePUAP.

Kontakt z Urzędem Gminy Podgórzyn
Wykaz najważniejszych numerów telefonów, adresów e-mail oraz adres ePUAP:

Nasi pracownicy będą Państwa obsługiwać na parterze budynku A i B, w punkcie obsługi.

Prosimy o wchodzenie do budynku Urzędu Gminy Podgórzyn wejściem A (od strony ulicy Żołnierskiej, budynek A). Tu również należy zostawiać korespondencję, pisma i inne dokumenty.

W sprawach związanych z Urzędem Stanu Cywilnego, meldunków, dowodów osobistych prosimy wchodzić wejście B (od strony podwórka, budynek A).

W sprawach związanych z Referatem finansów, Podatków i Windykacji oraz obsługą kasową prosimy wchodzić wejściem C (budynek B).

Zobowiązania

Zobowiązuje się interesantów Urzędu Gminy Podgórzyn do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695).
  • dezynfekcji rąk za pomocą urządzenia znajdującego się przy wejściu do budynku A i B Urzędu Gminy Podgórzyn
  • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.

Do budynku A i B Urzędu Gminy Podgórzyn należy wchodzić pojedynczo.

Za wszelkie utrudnienia związane z wyżej wymienionymi ograniczeniami przepraszamy.

Szanowni Państwo,
prosimy o stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  wszelkich instytucji i służb państwowych. Zachowujmy się odpowiedzialnie, dbajmy o nasze zdrowie i swoich bliskich.