POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020

Spis rolny jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Rolnicy powinni spisać się samodzielnie przez:

 • Internet
  interaktywna aplikacja na
  spisrolny.gov.pl
 • telefon
  infolinia spisowa
  22 279 99 99

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi (przez telefon lub osobiście).