LodZ uwagi na warunki atmosferyczne przypominamy, że do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy przestrzeganie przepisów Prawa budowlanego w zakresie właściwego utrzymania powierzchni dachów (zwłaszcza dachów o małym nachyleniu połaci) oraz bieżące usuwanie nawisów lodowych i stałe usuwanie śniegu i lodu z chodników przyległych do dróg publicznych – położonych wzdłuż nieruchomości.