W dniu 9 listopada 2020r. w centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie została podpisana umowa na przebudowę z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 366 w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie – rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2650D typu rondo, z elementami odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz przebudowa z rozbudową ciągu pieszo-rowerowego.

Przetarg na wykonanie tego zadania wygrała firma Plast-Term z Podgórzyna, oferując kwotę 2 454 000 zł.

Zadanie to zostanie zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z różnych źródeł: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wkład Gminy Podgórzyn.

Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby nie zamykać całkowicie skrzyżowania, a jedynie ograniczyć na nim ruch, aby ten ważny punkt komunikacyjny nadal pozostawał przejezdny.

Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec czerwca 2021r.