W poniedziałek, 14 października 2019r. została oddana do użytku, wyremontowana ul. Bojki.

Remont drogi obejmował kompleksową przebudowę, polegającą na wymianie istniejącej konstrukcji nawierzchni na całym jej odcinku, odtworzeniu fragmentu rowu, wymianę uszkodzonych włazów i obudów studni urządzeń podziemnych znajdujących się w jezdni oraz ułożeniu chodnika dla pieszych. Prace obejmowały również regulację odwodnienia poprzez zastosowanie jednostronnego spadku jezdni o nachyleniu 2%.

Prace były wykonywane dwuetapowo, tak aby był zapewniony ciągły dojazd do znajdującego się przy tej ulicy marketu. Koszt inwestycji to ponad 286,5tyś zł z czego prawie 80% zostało dofinansowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk Żywiołowych.