Nieruchomości miniWójt Gminy Podgórzyn działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza, że w dniu 21 listopada o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn przy ul. Żołnierskiej 14 pokój nr 1 odbędą się rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podgórzyn.

I przetarg odbył się dnia 03 czerwca 2019 r. II przetarg odbył się dnia 12 sierpnia 2019r. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sosnówce składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 144/5 i 784/1 o łącznej powierzchni 8,2102 ha obręb 0007 Sosnówka AM 1, ujawniona w księdze wieczystej JG1J/00050422/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Szczegóły na stronie podgorzyn.bip.net.pl