WÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 10,11,12, 473/15, 462/7 5/5 i 5/6
o pow. 0,27 ha
obręb 0005 Podgórzyn AM2;
KW nr JG1J/00062811/8, JG1J/00086140/7, JG1J/00085404/9;
cena wywoławcza 2.000.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1
Szczegóły na
podgorzyn.bip.net.pl

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 39/1
o pow. 0,0408 ha
obręb 0005 Podgórzyn AM2;
KW nr JG1J/00080980/5;
cena wywoławcza 350 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 61/2
o pow. 0,0847 ha
obręb 0005 Podgórzyn AM2;
KW nr JG1J/00085404/9;
cena wywoławcza 20 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 76
o pow. 0,05 ha
obręb 0007 Sosnówka AM1;
KW nr JG1J/00085111/8;
cena wywoławcza 34 400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 77/3 i 79/1
o pow. 0,1495 ha
obręb 0005 Podgórzyn AM2;
KW nr JG1J/00085404/9 i JG1J/00061534/5;
cena wywoławcza 40 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 140
o pow. 0,44 ha
obręb 0006 Przesieka AM1;
KW nr JG1J/00084776/0;
cena wywoławcza 66 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 46/7
o pow. 0,1870 ha
obręb 0008 Staniszów AM1;
KW nr JG1J/00084775/3;
cena wywoławcza 60 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (bez VAT) jest wnoszone na konto depozytowe Gminy Podgórzyn BGŻ SA Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 do dnia 23 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 7548116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości oraz BIP Podgórzyn.