W dniu 5 lipca 2019 roku w Domu Kultury Ekran w Miłkowie Rada Seniorów Gminy Podgórzyn przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Miłkowianie” z Miłkowa miała przyjemność już nie po raz pierwszy gościć Seniorów – tym razem z gminy Rudna, Miłkowice, Chojnów i Wisznia z powiatu legnickiego w liczbie około 20 osób.

 1. Podczas tego spotkania przewodniczący Rady Seniorów Zdzisław Ratajski zaprezentował uczestnikom spotkania:
  • Model Funkcjonowania Rad Seniorów prezentowany podczas Modelowego Szkolenie na temat :„Tworzenie i funkcjonowanie rad seniorów” realizowane w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” finansowego w ramach rządowego programu ASOS na lata 2014-2020”- prezentowany między innymi podczas spotkania seniorów z Polski w listopadzie 2018 roku w Staniszowie- Gmina Podgórzyn
  • Przedstawił procedury związane z tworzeniem i powstaniem Gminnej Rady Seniorów gminy Podgórzy, która jako pierwsza w powiecie jeleniogórskim ukonstytuowała się na początku 2017 roku
  • Osiągnięcia Rady Seniorów gminy Podgórzyn
  Przedstawił działania, jakie podejmuje Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów oraz rezultaty ostatniego spotkania w Sejmie RP – Pani Barbary Szafraniec- przewodniczącej OPoWRS, a dotyczących projektu zmiany ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw o samorządzie wojewódzkim.
  Odpowiadał na pytania dotyczące tworzenia Rad Seniorów
 2. Pani Teresa Wierzbicka- prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Miłkowianie” przedstawiła osiągnięcia seniorów w zakresie integracji międzypokoleniowej oraz aktywnego udziału w życiu społeczny mieszkańców Miłkowa. Zaprezentowała osiągnięcia Stowarzyszenie i Seniorów z Miłkowa w wyposażeniu Domu Kultury Ekran oraz innych miejsc tej miejscowości. Podzieliła się informacjami z uczestnikami spotkania, że nie warto siedzieć w domu, trzeba przyjść i spotykać się, a pomysły same przychodzą do głowy. Od seniorów bardzo wiele zależy i tylko trzeba chcieć.
 3. Z kolei Pani Danuta Szymajda- sekretarz Gminnej Rady Seniorów oraz przedstawiciel Stowarzyszenia z Podgórzyna opowiedziała o osiągnięciach kulinarnych Koła Gospodyń Podgórzyna i zdobytych nagrodach na różnych imprezach krajowych i regionalnych.
 4. Na zakończenia spotkania Pani Irena Krukowska-Szopa, która była realizatorką wizyty studyjnej seniorów z powiatu legnickiego podziękowała wszystkim za aktywny udział i owocne działania, a kilku przedstawicieli senioralnych z Gminy Rudna oświadczyło, że w najbliższym czasie podejmą działania o utworzenia Gminnej Rady Seniorów na swoim terenie. Ponadto Zdzisław Ratajski przekazał uczestnikom spotkania swoją wizytówkę z logo OPo WRS i obiecał, że każdy, kto się do niego zwróci z prośbą o udzielnie pomocy w zakresie utworzenia na ich terenie Rady Seniorów – otrzyma stosowne wsparcie.