Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Rolnik w nowej perspektywie”.

Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w regulaminie konkursu. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się dnia 26 marca 2021 r., a kończy w dniu 11 czerwca 2021 r.

Szczegóły na stronie https://bit.ly/3d7FQj5

Plakat do pobrania pdf [215.63 KB], jpg [116.33 KB]