ul. Karkonoska 1, 58-562 Przesieka
tel. 75 742 89 75
www

gastro2