7 września w Miłkowie odbyła się trzecia edycja Integracyjnej Spartakiady z Milanos dla osób niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, młodzieży z rodzin patologicznych mającą do czynienia z przemocą w rodzinie oraz młodzież w wieku szkolnym.

Hasło przewodnie spartakiady brzmiało:
"... na boisku wszyscy jesteśmy tacy sami, bo wszyscy podobnie cieszymy się z sukcesów i tak samo odczuwamy gorycz porażki".

Uczestnikami spartakiady byli podopieczni:

  • Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
  • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach
  • ZSP Miłków
  • Młodzież z Wolontariatu Lem Kowary
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej Kowary

Celem spartakiady była integracja różnych środowisk społecznych. W zabawie nie liczył się wynik lecz przekazanie uczestnikom pozytywnych zachowań takich jak szacunek do drugiej osoby, zasady fair play. Uczestnicy uczyli się współpracy i pomocy, uświadomili sobie, że tylko działając razem mogą osiągnąć wymarzony cel.
W spartakiadzie uczestniczyło 40 dzieci z 5 placówek.

Uczestnicy zostali podzieleni na pięć drużyn, w każdej drużynie występował minimum jeden reprezentant każdej z placówek. Opiekę nad zespołami i zarazem ich trenerami byli zawodnicy naszego stowarzyszenia.
Drużyny wystartowały w różnych konkurencjach sprawnościowych i drużynowych.

Spartakiada była podzielona na dwie części. W pierwszej odbywającej się na dworze uczestnicy wzięli udział w grze terenowej, która pozwoliła zjednoczyć ze sobą członków drużyn.
Wszystkie drużyny wymyśliły swoją nazwę drużyny (zwierzęcia), a następnie w formie kalamburów musiały pokazać swoją nazwę zgromadzonej publiczności. Uczestnicy wspólnie pokolorowali i ozdobili napis Milanos, rysując na literkach swoje zwierzątka.

Następnie wszyscy czynnie wzięli udział w pokazie sportów walki zorganizowanej przez klub sportów walki Shidokan Karate Jelenia Góra za co zostali nagrodzeni breloczkami bokserskimi.
Dużą frajdę sprawiło uczestnikom przeciąganie liny z zawodnikami klubu Shidokan Karate.
Po pokazie każdy uczestnik otrzymał ciepły posiłek.

W drugiej części bawiliśmy się na hali gdzie zorganizowaliśmy konkurencje integracyjno-sprawnościowe (podawanie piłki, strzały na bramkę, zabawy z piłką). Dużo zabawy było przy ciuciubabce, w której to uczestnicy musieli kierować swoim kapitanem do celu.

Na koniec spartakiady wszyscy uczestnicy zostali odznaczeni złotymi medali oraz otrzymali pamiątkowe prezenty: koszulki i woreczki pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe. Przygotowaliśmy także niespodziankę - loterię. Uczestnicy mogli wylosować dwie nagrody rzeczowe: koszulkę pamiątkową z turnieju Milanos Cup 2021 oraz rękawice bokserskie przekazane przez zawodników klubu Shidokan Karate, pozostali otrzymali nagrodę pocieszenia - coś słodkiego.
Spartakiada została dofinansowana z budżetu Powiatu Karkonoskiego w ramach dotacji celowych udzielanych w trybie pozakonkursowym organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.