0aGmina Podgórzyn wraz z miastem partnerskim Špindlerův Mlýn realizowała projekt pn. “Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Špindlerův Mlýn - Podgórzyn”, nr: CZ.3.22/1.3.00/09.01581 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu było stworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w polsko - czeskim obszarze przygranicznym Karkonoszy dla podniesienia bezpieczeństwa w tym regionie. Stanowi on ograniczenie występowania i następstw zagrożeń oraz katastrof związanych z żywiołami naturalnymi oraz tworzenie instrumentów na rzecz ich przeciwdziałania i zapobiegania. Projekt przyczynia się do podnoszenia jakości środowiska oraz wzmacniania komunikacyjno - społecznych powiązań obu regionów.

ulotka    ulotka