• N-2a
 • N-5
 • N-5a
 • N-11
 • N-4
 • N-3a
 • N-9
 • N-12
 • N-15
 • N-4a
 • N-8
 • N-16
 • N-2
 • N-1a
 • N-6

Podpisano umowę na budowę budynków użyteczności publicznej w Miłkowie i Ścięgnach.

20.12.2018r. w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" została podpisana umowa na budowę budynków użyteczności publicznej w Miłkowie i Ścięgnach.

Umowa dotyczy dwóch budynków:

 • Przebudowa istniejących budynków: socjalno-biurowego i gospodarczego oraz ich adaptacja na cele usługowe: przychodni oraz pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej,  a także wykonanie elementów infrastruktury technicznej: zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego, a także wykonanie nawierzchni placu i dojazdu w Miłkowie, Miłków 70, dz. nr 208/9.
 • Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby ochotniczej straży pożarnej i biblioteki w Ścięgnach, na działce nr 255

Wykonawcą JEST firma Axyo z Jeleniej Góry - wyłoniona w przetargu. prace mają trwać 18 miesięcy i zakończyć się w czerwcu 2020 roku. Koszt obu inwestycji to prawie 6mln zł.

Umowę podpisali Wójty Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata oraz generalny wykonawca Jacek Wojciechowski. Przy podpisaniu umowy obecni byli Z-ca Wójta Tomasz Szewczyk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze mł. bryg. Andrzej Ciosk, część radnych, a także przedstawiciele OSP Ścięgny i OSP Miłków.